ΘΕΣΙΣ, Ιστορικό Και Στοιχεία Εταίρων
Η ΘΕΣΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. είναι ένας οργανισμός που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στα πρότυπα των αντίστοιχων Διεθνών Οίκων του Management Consulting, εξειδικεύεται επίσης σε θέματα ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (TRANSFER PRICING). Η επιστημονική μας κατάρτιση και η επαγγελματική μας εμπειρία, σε συνδυασμό με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, συνθέτουν τη φιλοσοφία μας       ...Περισσότερα > >
 
 
Ενημερωτικά Δελτία
24 Ιαν 2017
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4446/26.12.2016, με τίτλο «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελ ...
Αγγελίες
1 Ιαν 2017
Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμες αγγελίες
Νέα της Εταιρείας
20 Απρ 2015
Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2014