Άρθρο: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Επιμέλεια: Θανάσης Μανιώτης, Φορολογικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων   Νοέμβριος 2018   Ο χρόνος διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων, αποτελεί ένα σύνηθες ερώτημα που απασχολεί τις Οικονομικές Υπηρεσίες των Επιχειρήσεων.   Η παρούσα μελέτη περιγράφει το...

ΆΡΘΡΟ – Φορολογικό πλαίσιο των ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ και προτεινόμενες ενέργειες προς τις επιχειρήσεις που έχουν εκκρεμότητες σε αυτό το θέμα.

Επιμέλεια:     Θανάσης Μανιώτης, Μέτοχος-Φορολογικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων                          Δημήτρης Ρήγας, Φορολογικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισαγωγή Έχουν περάσει σχεδόν 10 χρόνια από τον Ν. 3728/18.12.2008 του Υπουργείου Ανάπτυξης, που εισήγαγε για πρώτη...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΜΑΪΟΣ 2018: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ & ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ «Ε3» ΚΑΙ «Ν».

Το θεσμικό πλαίσιο για την προετοιμασία και τον έλεγχο τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών στην Ελλάδα στηρίζεται στις απαιτήσεις των άρθρων 50 & 51 του Ν.4172/2013, και των άρθρων 21 και 22 του Ν.4174/2013. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τον Απρίλιο του...

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Με βάση το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ – Ν.4172/2013), που γενικά ισχύει από το 2014 και μετά, ορίζεται ότι τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία...

Νόμοι 4334/16.7.2015 & 4336/14.8.2015

Στα πλαίσια της πρόσφατης 3ετούς συμφωνίας της χώρας μας με τους εταίρους, το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε τους Νόμους 4334/16.7.2015 και 4336/14.8.2015. Τα δύο αυτά νομοθετήματα περιλαμβάνουν πολλαπλές ρυθμίσεις δημοσιονομικού χαρακτήρα κυρίως σε φορολογικά,...

ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Ως γνωστόν ο Ν.4174/2013, δηλαδή ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ), αποτελεί το βασικό θεσμικό πλαίσιο μέσω του οποίου επιβάλλονται τα πρόστιμα για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας εν γένει. Με τον πρόσφατο Ν.4337/17.10.2015, ο οποίος τροποποίησε τον ΚΦΔ,...