Χρονια Εμπειρίας

ΘΕΣΙΣ Α.Ε.

Είμαστε ένας οργανισμός που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στα πρότυπα των αντίστοιχων Διεθνών Οίκων του Management Consulting, εξειδικεύεται επίσης σε θέματα ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (TRANSFER PRICING).

Υπηρεσίες

Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών
Φορολογικές Υπηρεσίες
Λογιστικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες E.D.P.
Οικονομικοί Έλεγχοι
Διοίκηση & Σχεδιασμός Οργανωτικών Συστημάτων
Συμβουλές επί θεμάτων Προσωπικού
Οργάνωση & Εφαρμογή Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος Σε Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α.
Υπηρεσίες Διαχείρισης Κρίσεων

Άρθρο: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Επιμέλεια: Θανάσης Μανιώτης, Φορολογικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων   Νοέμβριος 2018   Ο χρόνος διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων, αποτελεί ένα σύνηθες ερώτημα που απασχολεί τις Οικονομικές Υπηρεσίες των Επιχειρήσεων.   Η παρούσα μελέτη περιγράφει το...

read more

ΆΡΘΡΟ – Φορολογικό πλαίσιο των ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ και προτεινόμενες ενέργειες προς τις επιχειρήσεις που έχουν εκκρεμότητες σε αυτό το θέμα.

Επιμέλεια:     Θανάσης Μανιώτης, Μέτοχος-Φορολογικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων                          Δημήτρης Ρήγας, Φορολογικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισαγωγή Έχουν περάσει σχεδόν 10 χρόνια από τον Ν. 3728/18.12.2008 του Υπουργείου Ανάπτυξης, που εισήγαγε για πρώτη...

read more

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΜΑΪΟΣ 2018: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ & ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ «Ε3» ΚΑΙ «Ν».

Το θεσμικό πλαίσιο για την προετοιμασία και τον έλεγχο τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών στην Ελλάδα στηρίζεται στις απαιτήσεις των άρθρων 50 & 51 του Ν.4172/2013, και των άρθρων 21 και 22 του Ν.4174/2013. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τον Απρίλιο του...

read more

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Με βάση το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ - Ν.4172/2013), που γενικά ισχύει από το 2014 και μετά, ορίζεται ότι τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται...

read more