Ενημερωτικά Δελτία

24 Ιαν 2017
  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

5 Σεπ 2016
  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

7 Δεκ 2015
  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

21 Σεπ 2015
  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

15 Ιουν 2015
  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

10 Μαρ 2015
  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

25 Φεβ 2015
  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

4 Νοε 2014
  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

30 Σεπ 2014
  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

10 Μαί 2014
  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΜΑΪΟΣ 2014

4 Φεβ 2014
  ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

15 Οκτ 2013
  Νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/23.07.2013)

24 Ιουλ 2013
  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

14 Φεβ 2013
  ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Transfer P

1 Ιουν 2012
  «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

7 Νοε 2011
  ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

3 Νοε 2011
  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νοέμβριος 2011

21 Ιουλ 2011
  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιούλιος 2011

21 Ιουν 2011
  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2011

9 Μαί 2011
  Φορολογικός Νόμος 3943/ 2011

10 Μαρ 2011
  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (TRANSFER PRICING)

9 Μαρ 2011
  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011

5 Νοε 2010
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 200.000 ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

12 Οκτ 2010
  ΝΟΜΟΣ 3888/30-09-2010 ΦΕΚ Α΄ 175

8 Οκτ 2010
  ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ

31 Μαί 2010
  ΝΟΜΟΣ 3842 / 2010 - ΦΕΚ 58Α/23.04.2010

1 Δεκ 2009
  ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩ