Υπηρεσίες Διαχείρισης Κρίσεων

Η εταιρεία μας προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες Διαχείρισης Κρίσεων (Crisis Management) σε πελάτες της και επενδύει σε αυτόν τον τομέα διαμορφώνοντας μιας δυναμική ομάδα ειδικών του χώρου. Παρέχουμε μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη και λύσεις για:

• Διαχείριση Ρίσκου, Πρόβλεψη και Αποφυγή Κρίσεων
• Διαχείριση Κρίσεων (και σύνταξη Εγχειριδίων)
• Διαχείριση Επικοινωνιών
• Ολοκληρωμένες Λύσεις Διαχείρισης Κρίσεων
• Προετοιμασία για τις Κρίσεις (προσομοιώσεις, σενάρια, ασκήσεις)
• Ανάκαμψη από τις Κρίσεις (Recovery)
• Διασφάλιση Εταιρικής Συνέχειας (Business Continuity Planning)

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΟΣ

[email protected]
τηλ.: +30-210-7292365-6
fax: +30-210-7290942