Υπηρεσίες E.D.P.

Σε συνεργασία με γνωστές εταιρείες Προγραμμάτων Πληροφορικής, είμαστε σε θέση να παρέχουμε στους πελάτες μας συμβουλές και υποστήριξη στα ήδη υπάρχοντα μηχανογραφικά προγράμματα, καθώς και υποδείξεις σχετικά με την πλήρη αξιοποίησή τους, ή περαιτέρω τροποποιήσεις, με σκοπό την άριστη προσαρμογή των προγραμμάτων στις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης.

Επιγραμματικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε θέματα E.D.P., συνοψίζονται σε :

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες επί θεμάτων Η/Υ και επιλογή κατάλληλου H/W, S/W για την ικανοποίηση των επιχειρηματικών αναγκών.
• Αξιολόγηση του ήδη υπάρχοντος μηχανολογικού εξοπλισμού (H/W, S/W).
• Έλεγχος και παροχή συμβουλών για τη διασφάλιση των δεδομένων του συστήματος Η/Υ.
• Παραμετροποίηση λογιστικών προγραμμάτων (H/Y)] • Σχεδιασμός μηχανογραφικών πληροφορικών συστημάτων (M.I.S.)

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΟΣ

[email protected]
τηλ.: 0030-210-7292365-6
fax: 0030-210-7290942