Φορολογικές Υπηρεσίες

Η άρτια εξειδίκευσή μας σε φορολογικά θέματα, μας καθιστά ικανούς να παρέχουμε τις απαραίτητες συμβουλές και πληροφορίες στους πελάτες μας, είτε σε μόνιμη βάση, είτε κατά περίπτωση.

Οι κυριότερες παρεχόμενες υπηρεσίες σε φορολογικά θέματα περιλαμβάνουν :

• Φορολογικές συμβουλές σε εξειδικευμένα θέματα.
• Εκκαθαρίσεις εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.
• Ίδρυση και υπαγωγή εταιρειών σε διάφορους αναπτυξιακούς νόμους.
• Αποσχίσεις κλάδων εταιρειών.
• Συγχωνεύσεις εταιρειών.
• Εξαγορές επιχειρήσεων.
• Εκκαθάριση και διάλυση εταιρειών

Επιπλέον, με τη συνεχή έκδοση Ενημερωτικών Δελτίων σε φορολογικά-εργατικά θέματα, η ΘΕΣΙΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των εκάστοτε σχετικών ρυθμίσεων.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΕΜΕΝΗΣ

[email protected]
τηλ.: 0030-210-7292365-6
fax: 0030-210-7290942