Χρονια Εμπειρίας

ΘΕΣΙΣ Α.Ε.

Είμαστε ένας οργανισμός που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στα πρότυπα των αντίστοιχων Διεθνών Οίκων του Management Consulting, εξειδικεύεται επίσης σε θέματα ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (TRANSFER PRICING).

Υπηρεσίες

Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών
Φορολογικές Υπηρεσίες
Λογιστικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες E.D.P.
Οικονομικοί Έλεγχοι
Διοίκηση & Σχεδιασμός Οργανωτικών Συστημάτων
Συμβουλές επί θεμάτων Προσωπικού
Οργάνωση & Εφαρμογή Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος Σε Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α.
Υπηρεσίες Διαχείρισης Κρίσεων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ (COVID-19)30 Μαρτίου 2020

Εισαγωγή: Το τελευταίο διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες νομοθετικές παρεμβάσεις στη κατεύθυνση της στήριξης των επιχειρήσεων λόγω της κρίσης του κορωνοϊού (COVID-19). Πέραν των ήδη νομοθετημένων μέτρων πολλά ακόμη μέτρα προγραμματίζονται από την Κυβέρνηση,...

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ 4646/12.12.2019

Με το ν. 4646/12.12.2019, επέρχονται μεταβολές στη Φορολογία Εισοδήματος, στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, στον ΦΠΑ και σε λοιπά νομοθετήματα φορολογικού περιεχομένου. Σε γενικές γραμμές ο νέος νόμος κινείται σε κατεύθυνση ελάφρυνσης των φορολογικών επιβαρύνσεων,...

Διαβάστε Περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Με βάση το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ - Ν.4172/2013), που γενικά ισχύει από το 2014 και μετά, ορίζεται ότι τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται...

Διαβάστε Περισσότερα

Νόμοι 4334/16.7.2015 & 4336/14.8.2015

Στα πλαίσια της πρόσφατης 3ετούς συμφωνίας της χώρας μας με τους εταίρους, το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε τους Νόμους 4334/16.7.2015 και 4336/14.8.2015. Τα δύο αυτά νομοθετήματα περιλαμβάνουν πολλαπλές ρυθμίσεις δημοσιονομικού χαρακτήρα κυρίως σε φορολογικά,...

Διαβάστε Περισσότερα

Tax Heaven RSS