Χρονια Εμπειρίας

ΘΕΣΙΣ Α.Ε.

Είμαστε ένας οργανισμός που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στα πρότυπα των αντίστοιχων Διεθνών Οίκων του Management Consulting, εξειδικεύεται επίσης σε θέματα ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (TRANSFER PRICING).

Υπηρεσίες

Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών
Φορολογικές Υπηρεσίες
Λογιστικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες E.D.P.
Οικονομικοί Έλεγχοι
Διοίκηση & Σχεδιασμός Οργανωτικών Συστημάτων
Συμβουλές επί θεμάτων Προσωπικού
Οργάνωση & Εφαρμογή Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος Σε Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α.
Υπηρεσίες Διαχείρισης Κρίσεων

Νόμος 4712 (ΦΕΚ Α’ 146/29.7.2020),

Δημοσιεύθηκε πρόσφατα ο Νόμος 4712 (ΦΕΚ Α’ 146/29.7.2020), ο οποίος περιέχει διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα της οικονομικής δραστηριότητας αλλά και διατάξεις αναπτυξιακού περιεχομένου και φορολογικού ενδιαφέροντος. Οι σημαντικότερες διατάξεις έχουν ως ακολούθως:...

Διαβάστε Περισσότερα

Νόμος 4710 (ΦΕΚ Α’ 142/23.7.2020)

Με τον πρόσφατο Νόμο 4710 (ΦΕΚ Α’ 142/23.7.2020), εισάγονται διατάξεις για την δημιουργία θεσμικού πλαισίου στα πλαίσια της προώθησης και λειτουργίας της ηλεκτροκίνησης. Μεταξύ αυτών των διατάξεων προβλέπεται και ένα πλέγμα φορολογικών κινήτρων για τα φυσικά πρόσωπα...

Διαβάστε Περισσότερα

Covid-19 ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (8.5.2020)

Στα πλαίσια αντιμετώπισης της κρίσης λόγω της πανδημίας του Covid-19, κατά το τελευταίο διάστημα θεσμοθετήθηκαν τα πιο κάτω μέτρα: Α. ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Η Κρατική ενίσχυση της «επιστρεπτέας προκαταβολής» Μετά την ολοκλήρωση υποβολής των αρχικών...

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16 Απριλίου 2020

Θέμα: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Λόγω της παράτασης στα περιοριστικά μέτρα που αφορούν στην λειτουργία των επιχειρήσεων αλλά και στην μετακίνηση των πολιτών, η κυβέρνηση νομοθέτησε τα πιο κάτω πρόσθετα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων : Έκπτωση 25% στον ΦΠΑ μέσω...

Διαβάστε Περισσότερα

Tax Heaven RSS