Νόμος 4712 (ΦΕΚ Α’ 146/29.7.2020),

Δημοσιεύθηκε πρόσφατα ο Νόμος 4712 (ΦΕΚ Α’ 146/29.7.2020), ο οποίος περιέχει διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα της οικονομικής δραστηριότητας αλλά και διατάξεις αναπτυξιακού περιεχομένου και φορολογικού ενδιαφέροντος. Οι σημαντικότερες διατάξεις έχουν ως ακολούθως:...

Νόμος 4710 (ΦΕΚ Α’ 142/23.7.2020)

Με τον πρόσφατο Νόμο 4710 (ΦΕΚ Α’ 142/23.7.2020), εισάγονται διατάξεις για την δημιουργία θεσμικού πλαισίου στα πλαίσια της προώθησης και λειτουργίας της ηλεκτροκίνησης. Μεταξύ αυτών των διατάξεων προβλέπεται και ένα πλέγμα φορολογικών κινήτρων για τα φυσικά πρόσωπα...

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ 4646/12.12.2019

Με το ν. 4646/12.12.2019, επέρχονται μεταβολές στη Φορολογία Εισοδήματος, στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, στον ΦΠΑ και σε λοιπά νομοθετήματα φορολογικού περιεχομένου. Σε γενικές γραμμές ο νέος νόμος κινείται σε κατεύθυνση ελάφρυνσης των φορολογικών επιβαρύνσεων,...