ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ (COVID-19) 31 Μαρτίου 2020

Εισαγωγή: Η εξάπλωση της Πανδημίας του Κορωνοϊού (COVID-19) και στην χώρα μας, οδήγησε την Κυβέρνηση σε νομοθετικές παρεμβάσεις που κρίθηκαν αναγκαίες τόσο για την προσαρμογή των εργασιακών σχέσεων στην ανάγκη περιορισμού της κοινωνικής δραστηριότητας των Ελλήνων...

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ (COVID-19)30 Μαρτίου 2020

Εισαγωγή: Το τελευταίο διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες νομοθετικές παρεμβάσεις στη κατεύθυνση της στήριξης των επιχειρήσεων λόγω της κρίσης του κορωνοϊού (COVID-19). Πέραν των ήδη νομοθετημένων μέτρων πολλά ακόμη μέτρα προγραμματίζονται από την Κυβέρνηση,...

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ 4646/12.12.2019

Με το ν. 4646/12.12.2019, επέρχονται μεταβολές στη Φορολογία Εισοδήματος, στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, στον ΦΠΑ και σε λοιπά νομοθετήματα φορολογικού περιεχομένου. Σε γενικές γραμμές ο νέος νόμος κινείται σε κατεύθυνση ελάφρυνσης των φορολογικών επιβαρύνσεων,...

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Με βάση το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ – Ν.4172/2013), που γενικά ισχύει από το 2014 και μετά, ορίζεται ότι τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία...

Νόμοι 4334/16.7.2015 & 4336/14.8.2015

Στα πλαίσια της πρόσφατης 3ετούς συμφωνίας της χώρας μας με τους εταίρους, το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε τους Νόμους 4334/16.7.2015 και 4336/14.8.2015. Τα δύο αυτά νομοθετήματα περιλαμβάνουν πολλαπλές ρυθμίσεις δημοσιονομικού χαρακτήρα κυρίως σε φορολογικά,...

ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Ως γνωστόν ο Ν.4174/2013, δηλαδή ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ), αποτελεί το βασικό θεσμικό πλαίσιο μέσω του οποίου επιβάλλονται τα πρόστιμα για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας εν γένει. Με τον πρόσφατο Ν.4337/17.10.2015, ο οποίος τροποποίησε τον ΚΦΔ,...