Νόμοι 4387/24.5.2016 & 4389/27.5.2016

Στα πλαίσια εφαρμογής του Τρίτου Μνημονίου, με τους νόμους 4387/24.5.2016 και 4389/27.5.2016, επήλθαν σημαντικές αλλαγές σε πληθώρα αντικείμενα της άμεσης και της έμμεσης φορολογίας. Οι κυριότερες μεταβολές παρατίθενται στη συνέχεια: Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κλίμακα...

Νόμος 4446/26.12.2016

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4446/26.12.2016, με τίτλο «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις». Με το Νόμο αυτό:...